Konsis bruk av fonter: grunnleggende webdesign

I serien om grunnleggende webdesign, fortsetter vi å bygge på konseptene vi utforsket i vår forrige artikkel om visuelt hierarki. I dagens innlegg fokuserer vi på et annet viktig element: konsis fontbruk. Riktig valg og bruk av fonter er essensielt for både estetikk og funksjonalitet i webdesign.

Hva er konsis fontbruk?

Konsis fontbruk handler om valg av, og konsekvent bruk av skrifttyper som forbedrer ditt design og lesbarhet på din en nettside. En gjennomtenkt tilnærming til fonter kan endre brukeropplevelsen totalt og forsterke merkevare budskapet ditt.

Viktigheten av konsistent fontbruk

  1. Merkeidentitet: En gjennomtenkt fontbruk reflekterer og forsterker merkevaren og bedriften din.
  2. Lesbarhet: Et klart og konsist valg av fonter sikrer informasjonen er tilgjengelig og lesbart for alle, også de men nedsatt syn.
  3. Visuell harmoni: Et begrenset antall fonter som komplementerer hverandre bidrar til en estetisk og harmonisk opplevelse av din nettside.
konsis fontbruk eksempel på hvordan det ikke bør gjøres

Typer av fonter

  1. Dekorative fonter som designelementer: Disse mindre lesbare fontene bør brukes som kreative aksenter heller enn for hovedteksten. De kan tilføre unike visuelle elementer, men må brukes med varsomhet.
  2. Lesbare fonter for innhold: Velg tydelige og lettleste fonter for hovedinnholdet, inkludert overskrifter og brødtekst.

Implementering i praksis

  1. Identifiser formål med fontene: Bestem hvilken rolle hver font skal ha på nettsiden. Dekorative fonter kan for eksempel brukes til å fremheve tilbud eller andre estetiske elementer. Dekorative fonter kan også brukes for å tilføre et personlig preg, som med en handskrift i form av en signatur. 
  2. Test lesbarheten: Test alltid at fontene er lett lesbare på alle enheter og skjermstørrelser.
  3. Vurder tilgjengelighet: Ta hensyn til brukere med lesevansker og nedsatt syn når du velger fonter. Du vil at alle skal kunne lese ditt innhold.
  4. Begrens antall fonter: For å unngå et rotete og inkonsekvent nettsted, hold deg til to eller maks tre fonter.

Som vi så i vår forrige artikkel om visuelt hierarki, er effektiv kommunikasjon gjennom design grunnleggende for alle nettsider. Konsis fontbruk er en videreføring av dette prinsippet, som balanserer kreativitet med klarhet for å sikre at din nettside kommuniserer effektivt med målgruppen din og skrer tilgjengelighet for alle.