Dersom du opplever feil på dine tjenester til tross for at tjenestene under er grønne, vennligst kontakt support slik at vi får undersøkt saken.