Fargeprofil: grunnleggende webdesign

Gjennom vår serie om grunnleggende webdesign har vi utforsket alt fra visuelt hierarki og konsis bruk av fonter, til whitespace og konsist design. Nå dykker vi ned i et webdesign element som binder alle disse prinsippene sammen: fargeprofilen. Valget en god fargepalett er avgjørende for hvordan en merkevare blir oppfattet og kan ha en avgjørende effekt på brukeropplevelsen på en nettside.

Betydningen av farge i webdesign

Det er ikke vanskelig å forstå at farger er viktige elementer på en nettside, men viste du at farger kommuniserer på et instinktivt nivå? De kan påvirke humør, følelser og til og med beslutningstaking. En nøye utvalgt fargepalett styrker merkevarens identitet og sikrer konsistens over alle plattformer, noe som er viktig for å bygge tillit og ikke minst gjenkjennelse blant målgruppen.

Påvirker merkevarens uttrykk

Valg av fargepalett er en direkte refleksjon av deres merkevares personlighet. Enten det er energiske, dristige farger for et ungt og moderne merke, eller rolige, myke toner for å fremkalle tillit og ro, spiller fargene en nøkkelrolle i hvordan merkevaren oppfattes.

Fargepalett, 5 ulike farger: Pacific cyan, Maize, Fuchsia, Melon og Davy`s gray

Brukerens oppfatning av nettsiden

Farger påvirker også brukerens opplevelse og engasjement. Kontraster kan lede oppmerksomheten mot viktige elementer på siden, mens harmoniske fargekombinasjoner kan forbedre lesbarheten, og dermed forbedre den generelle brukervennligheten.

Konsis bruk av farger

For å oppnå en sterk og gjenkjennelig merkevareidentitet, er det viktig med en konsistent fargebruk på tvers av alle digitale og trykte flater. Dette inkluderer nettsider, sosiale medier, markedsføringsmateriell og produktinnpakning. For å bygge et godt merkenavn er det også viktig å inkludere konsis bruk av farger i alle dokumentmaler, også interne for å bevisstgjøre dine ansatte på deres felles merkevareprofil.

Utvikling av en fargeprofil

  1. Start med merkevarens kjerneverdier: Velg farger som reflekterer det merkevaren står for. 
  2. Forstå målgruppen: Velg farger som passer både til målgruppens forventninger og bedriftens identitet.
  3. Sikre tilgjengelighet: Vurder fargevalg i kombinasjon med tilgjengelighetsstandarder. Det er viktig at innholdet ditt er tilgjengelig for alle brukere, inkludert de med synshemninger.
  4. Sørg for fargeharmoni: Velg en fargepalett  som passer godt sammen. Bruk fargehjulet eller digitale verktøy for å finne gode kombinasjoner.

Fargevalget i webdesign går langt utover det estetiske. En nøye gjennomtenkt fargeprofil styrker merkevarens identitet, forbedrer brukeropplevelsen og sikrer konsistens over alle bedriftens digitale og trykte flater. Ved å tilnærme seg fargevalg strategisk, kan dere skape et uttrykk som fremmer merkevarens verdier og mål, og hjelpe dere å oppnå et «top of mind» merke som blir gjenkjent av kunden.