Nettside Blue Economy Aquaculture Forum

Blue Economy Aquaculture Forum (BEAF23) er et globalt arrangement organisert av SAN Group og Sterner Group. Forumet setter søkelyset på den blå økonomien, spesielt innenfor bærekraftige løsninger i akvakulturnæringen. Konferansen tar for seg store utfordringer og viktige innovative løsninger som er med på å bidra til en mer sirkulær matproduksjon. Målet med arrangementet er å diskutere løsninger på noen av de viktigste fremtidige utfordringene sammen med eksperter fra hele verden.

Som en aktør med fokus på bærekraft, valgte arrangørene å ikke ha fysisk utskrift av hverken program eller informasjon om foredragsholdere under konferansen. De ønsket alt på en nettside, som både fungerer som en informasjonskanal i forkant av arrangementet, og også som et digitalt program som deltagerne kan besøke via en QR kode som deles under arrangementet. Behovet til BEAF23 var en plattform som kunne gi detaljert informasjon om arrangementet, fremheve betydningen av bærekraftige løsninger i akvakulturnæringen, og engasjere deltakere fra hele verden.

Resultatet av samarbeidet kan du selv se her: