Referansekunde nettside Koda Group

Koda Group er en leverandør av tjenester og utstyr til flere næringer, med hovedfokus på oppdrettsnæringen. Selskapet bistår kundene fra ide til produksjon gjennom tre datterselskaper, Koda Engineering, Koda Manufacturing og Koda Technologies, som alle ligger innunder morselskapet Koda Group.

For å fremstå profesjonelt og være synlig online, har Koda Group valgt å samarbeide med WebNO for å utvikle og oppgradere sin nettside. WebNO har levert en elegant og profesjonell nettside med WordPress som plattform. Dette gir Koda Group et seriøst og troverdig image og gjør det lett for kundene å finne informasjon om tjenester og produkter. En profesjonell nettside er også viktig for å øke synligheten online og øke trafikken til nettsiden.

Resultatet av samarbeidet kan du selv se her: