Effektiv medlemsregistrering hos YoungFish

Enkle og effektive løsninger ligger i WebNO sin grunnstamme. Det nylige samarbeidet med YoungFish demonstrerer hvordan organisasjoner kan optimalisere og forenkle viktige prosesser.

YoungFish - en sosial og faglig møteplass

YoungFish er en uavhengig nettverksorganisasjon for unge i sjømatnæringen. Organisasjonen drives utelukkende på frivillig basis, og har en viktig rolle i sjømatnæringen i Norge. Med over 2600 medlemmer og fire lokallag spredt over hele landet, tilbyr de en unik sosial og faglig møteplass for unge fagfolk i bransjen.

Utfordringen: Manuell medlemsregistrering

YoungFish sto overfor en betydelig utfordring når det kom til medlemsregistrering. Hver påmelding via e-post krevde manuell inndata i en medlemsliste, en tidkrevende prosess som krevde en smartere løsning.

Løsningen: En skreddersydd Word Press-plugin

For å få en god nok løsning, som var tilpasset systemet de allerede brukte, ble løsningen å kode en helt ny Word Press-plugin. Med en kombinasjon av PHP, JavaScript, HTML og CSS var målet var å utvikle en plugin som håndterer registrering av nye medlemmer automatisk via et påmeldingsskjema på nettsiden.

Automatisk medlemsregistrering med Google API

Koblingen til Google sitt API var essensielt i prosjektet. Når en kunde nå registrerer seg på nettsiden, samhandler skjemaet automatisk med Google sin tjeneste for å legge til det nye medlemmet i YoungFish sin medlemsliste. Dette har resultert i en medlemsregistrering hvor vi har eliminert behovet for manuell inndata.

Presis lokallagsfordeling

Med fire lokallag spredt over Norge var det viktig å sikre at nye medlemmer ble riktig tildelt sitt lokallag. Den automatiserte løsningen innebærer derfor også en nøyaktig matching av medlemmer til riktig lokallag basert på geografisk informasjon.

Vedlikehold og fremtidssikring

Ved implementering av automatiske prosesser, er vedlikehold av programmet essensielt. WebNO sikrer vedlikehold av den spesialutviklede Word Press-plugin’en på lang sikt. På denne måten sikres en løsning som man kan stole på fungerer til enhver tid, og fokuset kan flyttes noe bort i fra administrativt arbeid og over på drift av organisasjonen.

Resultatet: En effektiv prosess

Registrering av nye medlemmer skjer nå raskt og uten feil, og organisasjonen kan bruke tiden sin på å styrke sitt nettverk og gi merverdi til medlemmene.

Kontakt WebNO for dine webutviklingsbehov

Har du ideer til hvordan din bedrift eller organisasjon kan drives enda mer effektivt? Ta gjerne kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å skape en enklere digital fremtid for din bedrift.